Magasin

_______________________________________________________________________

Långsiktighet

Ett magasin, en kundtidning eller en personaltidning kan vara ett sätt att berätta något viktigt. Ett långsiktigt sätt där man har möjlighet att belysa olika saker ur olika infallsvinklar för olika målgrupper. Valdemarsviks Sparbank gjorde det magasin du ser här intill – inte för att sälja pensionsförsäkringar eller swish – utan för att skapa relation till befintliga och presumtiva kunder och tala om att bankens överskott går till ”ditt och bygdens bästa”. Sedan kanske de ändå säljer försäkringar tack vare magasinet, så brukar det vara…

Magasinet Det är vi, ges ut av Valdemarsviks Sparbank som en hyllning till bygden och dess invånare.

Text, bild och layout bildar en homogen berättelse om bygden och dess invånare

Närhet och känsla

Vardag och helg

Ett magasin med stort inflytande i bygdens utveckling.

_________________________________________________________________________________________________________________________________