Böcker - Översättningar

_______________________________________________________________________

Bra motiv

Bli odödlig – skriv en bok. Det är ett bra motiv. Ett annat kan vara att du verkligen vill förklara ett komplicerat sammanhang i alla dess detaljer. Ett tredje är kanske att du vill lära andra, dela med dig av goda erfarenheter, sprida glädje eller insikter. De personer som har något att berätta, hinner oftast inte, för de har så mycket att göra med det som de är bäst på. Då brukar de fråga oss om vi kan skriva. Det gör vi så gärna. Vi fixar översättningen också om det behövs.

PS/En eloge till Kungliga Biblioteket som har fixat en lista på alla böcker som Mediahavet har skrivit och skapat tillsammans med kunderna. Kika gärna på böckerna här.

En angelägen antologi om digitaliseringens konsekvenser i samhället. En bok vi alla bör läsa. Utgiven sommaren 2018. Vi har även gjort boken tillgänglig för synskadade. Du kan lyssna på boken på denna länk. Boken har även CC-licens vilket innebär att den är tillgänglig för andra forskare som vill bygga vidare på den forskning som redovisas i boken. Till exempel använder Wikipedia och riksantikvarieämbetet creative commons-licens genomgående.

Boken "Ser du pricken, pojke" översattes till engelska och ryska och beställdes av Österströms Rederi inför företagets 25-årsjubileum.

"Upptäck Östergötlands skärgård" är ett flerårigt projekt för Länsstyrelsen Östergötland. Mediahavet dokumenterade ett drygt 50-tal platser med ord och bild från Norrköping i norr till smålandsgränsen i söder. Mediahavet ansvarade även för layout och översättning..

Linköpings universitet och Sveriges kommuner och landsting är återkommande kunder till Mediahavet. Det handlar om att skapa en attraktiv bok utifrån en angelägen forskning.

_________________________________________________________________________________________________________________________________